Vakuumteknologi


De rette vakuumpumper og en præcis dimensionering af vakuumanlæg er grundlaget for, at vakuumteknik indenfor såvel produktionsmetoder som procesmetoder giver de bedste resultater hvad angår:

  • Lavere omkostninger inden for produktion og processer
  • Mere effektiv udnyttelse af den direkte energi og den indirekte energi
  • Bedre beskyttelse af emner og personale
  • Bedre økonomi i værdikæden fra produktion til slutbruger
Hos Dansk Pumpe Teknik vil vi selvfølgelig gerne være varsomme med at tale på hele branchens vegne med hensyn til lavere omkostninger og bedre resultater ved hjælp af vakuumpumper og vakuumteknik.

Vi ved dog, at i de virksomheder, hvor vi har haft ansvaret for at forbedre produktionsgangen og de enkelte processer i produktionen, har det samlede resultat været en forbedret økonomi via lavere omkostninger, bedre udnyttelse af hele produktionsapparatet og deraf en klart bedre indtjening.

Alene det faktum at vakuumpumper er pålidelige, solide og kraftfulde som arbejdskraft og tillige har en lang levetid og generelt lave omkostninger til vedligeholdelse vidner om, at vakuumteknik er yderst fordelagtigt inden for produktion og processer.

Økonomiske forbedringer i form af lavere produktionsomkostninger i hele produktionen omfatter lavere driftsomkostninger, lavere energiforbrug, bedre rengøring, og mindre spild.

Konstruktionen i et vakuumpumpeanlæg med lukkede transportsystemer til transport af emner øger transporteffektiviteten og minimerer omfanget af skidt og affald, der sætter sig fast. Derudover er der ofte mulighed for at genanvende produktionsskabt energi andre steder i produktionsafdelingen.

Transport af fx kødaffald og medicinalprodukter i vakuumpumpeanlæg har den fordel, at det lukkede system beskytter medarbejderne mod eventuel smitte fra produkterne og beskytter produkterne mod forurening fra medarbejderne.

Du kan klikke her og få mere at vide om fordele ved vakuumteknik og bedre økonomi i værdikæden.
Vakuumanlæg med effektive vakuumpumper
Veldesignede vakuumpumpeanlæg giver lave driftsomkostninger
Vakuumteknologi giver mange fordel