Granulathåndtering


Håndtering og transport af granulat og pulver kan kun ske effektivt, når det foregår i lukkede rørsystemer og ved hjælp af vakuumanlæg.

Dansk Pumpe Teknik har som målsætning at skabe størst mulig effektivitet med mindst mulig energi hos vores kunder, og det er årsagen til, at vi på markedet for for pulver- og granulathåndtering har opnået en position, hvor vi er kendt for at levere vakuumanlæg med høj produktionskvalitet.

Et af de områder, hvor vores pumpefirma har en konkurrencemæssig fordel, er inden for procesberegninger og indstilling af vakuumsystemer, hvor vi som regel skaber de særdeles væsentlige produktionsforbedringer, som er altafgørende for, at vores kunder kan generere effektive produktioner.

Dansk Pumpe Teknik har igennem flere år projekteret, leveret og monteret en del avancerede vakuumanlæg til virksomheder, der beskæftiger sig med coatning af granulat og piller.

Derudover har vi forestået projektering og etablering af vidt forskellige vakuumanlæg til transport af pulver og granulater, der i fysisk karakter har væsentligt forskellige egenskaber og karakteristika.

En af de store udfordringer ved transport af pulver og granulater er at få igangsat transportprocessen ved hjælp af den rette kraftpåvirkning.
Det er netop på dette område, at vi hos Dansk Pumpe Teknik med vores mangeårige pumpeekspertise og indgående viden om diverse egenskaber for pulvere og granulater er kendt for en stor kompetence til at vælge de helt rigtige vakuumpumper, vakuummotorer og rørsystemer, der kræves for at tilvejebringe en optimal transportproces.

Hvis din virksomhed har et vakuumanlæg, der har en uhensigtsmæssig lav ydelse inden for transport og håndtering af granulater og pulver, eller hvis dit firma har behov for at transportere tilsvarende emner, så vil vi meget gerne tilbyde vores kompetencer, så din virksomhed kan skabe sig et konkurrencedygtig grundlag i form af et effektivt processystem.

Du er derfor altid velkommen til at kontakte os, så vi kan give vores bud på en optimal transport og håndtering af pulvere og granulater.
Dansk Pumpe Teknik bruger altid de rigtige vakuumpumper
Vakuumteknik er effektivt ifm transport af fx pulver og granulater
Pulvertransport og flytning af granulater foregår mest optimalt vha vakuumsystemer