Lamelpumper


Dansk Pumpe Teknik vælger de rette lamelpumper ud fra en kombination af blandt andet de opgaver, vakuumpumperne skal udføre, det trykniveau og ydelse, der er påkrævet, og det miljø hvor lamelpumperne skal placeres.

Inden for denne type vakuumpumpe findes der oliesmurte lamelpumper og oliefrie lamelpumper. Lamelpumperne anvendes i forskellige industrier.

Når lamelpumper skal arbejde i hårde og fugtige miljøer, vælger vi typisk en oliesmurt lamelpumpe, da de oliesmurte vakuumpumper dels er mest solide og dels har stor modstandsdygtighed overfor for fugt.

Til processer inden for fx kemiske og sterile miljøer vælger vi selvsagt de oliefrie lamelpumper, da disse vakuumpumper sikrer, at de emner, der skal flyttes, forbliver fuldstændigt rene.

Oliesmurte lamelpumper bliver brugt i produktioner og processer, hvor det fx drejer sig om destillering, filtrering, vakuumpakning og tørring.
De oliefrie lamelpumper anvendes fx til sterile og kemiske processer, ved frysetørring og i centrale vakuumpumpeanlæg.

Som ved anvendelsesmulighederne er der prismæssigt også forskel på oliesmurte og oliefrie lamelpumper. De oliesmurte lamelpumper er typisk billigere i indkøb end de oliefrie lamelpumper.

Til gengæld er der ingen omkostninger til olie på de oliefrie lamelpumper, der desuden kun har brug for relativt få serviceeftersyn.
Til de oliesmurte lamelpumper, der er forholdsvist billige i indkøb, er der en løbende omkostningspost til indkøb af olie og til en regelmæssig service.

Dansk Pumpe Teknik har mange års erfaring med vakuumteknik, og vi vælger naturligvis de lamelpumper, som i enhver situation giver det bedste slutresultat, når alle parametre er medtaget i vores procesberegninger.

Når din virksomhed har behov for en ny vakuumpumpe, et forbedret eller helt nyt vakuumanlæg, så kan du være sikker på, at når du vælger Dansk Pumpe Teknik til opgaven, så har vi som mål at tilføre din virksomhed den størst mulige økonomiske gevinst igennem hele værdikæden.

Ved etablering af vakuumsystemer, leverer vi også væskeringspumper, som du kan læse om her.
Lamelpumper findes som oliefri lamelpumpe
...og som oliesmurt lamelpumpe
Dansk Pumpe Teknik leverer vakuumanlæg med lamelpumper i bedste kvalitet