Energieffektive anlæg


Energieffektive vakuumpumpeanlæg er procesløsninger, hvor det direkte mål er at sikre den eksisterende eller en højere effektivitet i produktion og processer samtidig med, at man minimerer energiforbruget.

Dansk Pumpe Teknik har fokus på følgende tre områder, når vi etablerer energirigtige vakuumpumpeanlæg:

  • Vand - mimimering af vandforbruget og genbrug af vand
  • El - indstilling af anlæg, så elforbruget passer til ydelsen
  • Varmegenvinding - bruge afkastet varm damp til fx opvarmning
Hos Dansk Pumpe Teknik har vi effektiviseret energiforbruget hos mange forskellige virksomheder, der anvender vakuumanlæg i deres produktion.
Så sent som i 2011 etablerede vi hos et mellemstort slagteri et anlæg med vakuumpumper, hvor anlægsudgiften er tjent ind i løbet af 10 måneder alene på vandbesparelsen.

Vi udfører energieffektive optimeringer på såvel eksisterende anlæg som på nye etableringer af procesanlæg. Hos ovennævnte slagteri er der tale om en forbedring ved hjælp af vakuumpumper i et delanlæg på et eksisterende produktionsanlæg med mange processer.

Når Dansk Pumpe Teknik forestår hele processen ved etablering af helt nye procesanlæg og produktionsanlæg, vil vi kunne skabe den bedst mulige energieffektivitet i vandforbrug og el-forbrug.

Det skyldes, at vi i projekteringsfasen har mulighed for at procesberegne og analysere hele anlæggets ydeevne og funktionalitet. Dermed kan vi vælge de vakuumpumper, vakuumboostere, vakuummotorer og øvrige komponenter, der præcist giver den bedste ydeevne samtidig med, at de optimalt understøtter de øvrige maskiner i produktionsapparatet.

Vores direkte mål med at skabe et energieffektivt forbrug af vand, el og opvarmning i virksomheder ved hjælp af velvalgte og veldimensionerede vakuumpumper i et vakuumpumpeanlæg medfører samtidig mange indirekte energibesparelser i hele værdikæden. Lige fra personale over produktion og affaldshåndtering til markedsføring af virksomhedens produkter.

Giv os gerne et ring, hvis du vil høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig og din virksomhed med at få et mere effektivt energiforbrug.
Energieffektive vakuumpumper minimerer vandforbruget i fx slagterier
Vakuumpumpeanlæg med energirigtigt forbrug giver store energibesparelser
Effektive vakuumsystemer kan bruges til genvinding af varme