Vakuumpumper


Til de vakuumpumpeanlæg som Dansk Pumpe Teknik projekterer, bruger vi oftest følgende tre typer af vakuumpumper:

  • Væskeringspumpe
  • Oliesmurt lamelpumpe
  • Oliefri lamelpumpe
Du kan læse mere om væskeringspumper her og lamelpumper.

Der er langt fra tale om en udtømmende beskrivelse af vakuumpumperne, da de har så mange karakteristika og indstillingsparametre. Vi beskriver blot de overordnede funktioner og fordele ved vores vakuumpumper.

Såvel væskeringspumper som oliesmurte og oliefrie lamelpumper findes i mange forskellige varianter, der er udviklet og designet til at kunne håndtere hver sit specielle procesområde inden for vakuumteknik.

Med flere års erfaring fra deltagelse som vakuumpumpeekspert i opgaver med vakuumprojektering hos to af Danmarks største virksomheder samt med erfaring fra vidt forskellige vakuumpumpeprojekter i eget regi har Dansk Pumpe Teknik ekspertisen til at vælge de rette vakuumpumper til de rette opgaver - til rette tid, så din virksomhed kan opretholde det størst mulige vedvarende produktionsniveau.

At vi altid vælger de rette vakuumpumper, er selvfølgelig en fordel for din virksomhed. At fordelen så i praksis også kommer din virksomhed til gode, kræver at enhver vakuumpumpe i hele vakuumsystemet er indstillet korrekt.

Det er velkendt i branchen, at Dansk Pumpe Teknik har de kompetencer, der betyder, at vi hører til de firmaer, der er bedst til at procesberegne og indstille vakuumpumper og vakuumanlæg, så de giver din virksomhed den størst mulige kapacitet med mindst muligt spild.
Dertil kommer, at vi har en målsætning om altid at etablere energieffektive vakuumanlæg, så driftsomkostningerne kan holdes nede på et lavt niveau.

Etablering og anvendelse af vakuumpumper og vakuumanlæg i processer og produktioner er en avanceret opgave, der kræver stort overblik over såvel vakuumteknik som den øvrige mekaniske produktionsproces.
Vil du sikre din virksomhed det rette overblik og rigtige løsning, så lad os hjælpe dig med at komme frem til det rigtige resultat.
Dansk Pumpe Teknik leverer solide og driftsikre vakuumpumper
Vakuum-pumper giver lavere produktionsomkostninger
Dansk Pumpe Teknik er eksperter inden for vakuumpumper