Vakuummotorer


Vakuummotorer er et alternativ til vakuumpumper, når emner af en bestemt karakter skal flyttes over relativt korte afstande. En vakuummotor er fx god til at flytte granulater eller generere pulvertransport.

Via vores samarbejde med Gugliotta, kan Dansk Pumpe Teknik tilbyde et stort og varieret udvalg af vakuummotorer, der er kendetegnet ved en høj kvalitet, stor ydeevne, lave omkostninger og lang levetid.

Vores udvalg af vakuummotorer kommer fra samme producent, som leverer motorer til de fleste kendte støvsugerfabrikanter. Med en vakuummotor etablerer vi den samme proces, som kendes fra en støvsuger.

Når vi får til opgave at procesberegne og etablere vakuumanlæg, hvor det er emner som fx pulver og granulater, der via vakuumtransport skal flyttes fra en beholder til en anden beholder over kort afstand, så vil vi typisk vælge at anvende en vakuummotor.

Som eksempler, hvor det er oplagt at anvende en vakuummotor, kan vi nævne transport af træpiller fra træpillelager til pillefyr.
Derudover er det oplagt i et sprøjtelakeringsanlæg, hvor granulater kan transporteres fra store beholdere over i sprøjtepistolernes farvebeholder.

Når vi procesberegner og etablerer store sammenhængende vakuumanlæg og vakuumsystemer, hvori blandt andet vakuumpumper også indgår, så er vakuummotorer vores typiske valg i netop de transportprocesser, hvor der er tale om pulver eller granulater, som skal flyttes fra store beholdere og ind i selve produktionsprocessen.

Hos Dansk Pumpe Teknik har vi i mange år arbejdet med procesberegning og etablering af store som små vakuumanlæg, der omfatter vakuumpumper og vakuummotorer. Vi har hver gang formået at skabe større effektivitet i processer og produktion, et lavere energiforbrug, større værdi i værdikæden samt lavere omkostninger for virksomhederne.
Forudsætningen for de resultater har helt grundlæggende været, at vi hver gang vælger de helt rette vakuumpumper og vakuummotorer til de opgaver, som vakuumsystemet skal løse.

Du er til enhver tid velkommen til at kontakte os for at høre, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed med at få mere ud af produktionsapparatet ved hjælp af vakuumteknik.
Vakuummotor til pulvertransport
Til flytning af granulater er vakuummotorer et oplagt valg
Vakuum-motorer er eminente til vakuumtransport