Procesindustri


I procesindustrien er vakuumteknologi meget anvendt, og vakuumpumper og vakuumsystemer fungerer i avancerede procesanlæg dels som bærende del dels som supplerende del i processerne.

Hos Dansk Pumpe Teknik har vi en mangeårig erfaring med projektering af vakuumanlæg og vakuumsystemer til virksomheder i procesindustrien.

Da procesindustriens mange forskellige produkter fremstilles i virksomheder med hver sine avancerede metoder og produktionsanlæg, så er det en klar målsætning for vores pumpefirma, at vi til enhver af vores kunder designer skræddersyede vakuumanlægsløsninger, der fungerer som det bærende grundlag for såvel effektivitetsforbedringer som lavere energiomkostninger.

Blandt de mange områder, hvor vi tilbyder design og etablering af effektive vakuumanlæg, kan vi nævne følgende:

  • Ren og effektiv transport af emner i lukkede rørsystemer.
  • Støvfrie produktionsmiljøer til fx elektronikbranchen.
  • Støvfri transport af følsomme emner.
  • Emballering af skrøbelige produkter.
  • Rengøringseffektive systemer.
Dansk Pumpe Teknik tilbyder sine kompetencer og mangeårige erfaring inden for projektering og etablering af vakuumanlæg til vidt forskellige virksomheder i procesindustrien.

Vi har stor fokus på, at der er tale om et samarbejde med din virksomhed, når den benytter sig af vores ydelser, og det er samtidig en målsætning for os, at vores vakuumanlæg skal kunne fungere fuldt optimalt sammen med din virksomheds øvrige procesanlæg.

Vores ydelser omfatter rådgivning, analyser og procesberegninger i de første faser, etablering og indstilling af vakuumanlæg i de næste faser samt service og vedligehold i anlæggets hele levetid.

Du er til enhver tid velkommen til at kontakte os for at høre mere om din virksomheds muligheder for energirigtige effektivitetsforbedringer med lavere driftsomkostninger via implementering af vakuumanlæg.
Projektering og montering af vakuumpumpeanlæg til procesvirksomhed
Effektiv væskeringspumpe giver forbedrede processer
Vakuumsystem fra DPT til produktion i procesvirksomhed