Nyheder om pumper og pumpeteknik


Vakuumpumpeanlæg til håndtering af miljøfarligt flydende affald
Dansk Pumpe Teknik har i foråret udviklet, udformet og implementeret en specialtilpasset vakuumpumpeløsning til Marius Pedersen A/S, Division Special Affald.

Pumpeløsningen har en Samson væskeringspumpe som omdrejningspunkt, og med denne pumpe skabes det vakuum, hvormed vakuumanlægget hurtigt og sikkert kan flytte op til flere tusind liter flydene miljøfarligt affald fra affaldscontainere til de tanke, hvor de forskellige typer affaldsvæsker bliver håndteret og behandlet med henblik på genanvendelse.

Du kan læse mere om vakuumanlægget her


Flytning og reetablering af farvepumpeanlæg hos stort trykkeri
I løbet af dette år har vi af flere omgange forestået flytning og opsætning af farvepumperne hos et stort dansk trykkeri.

Det kommer der snarligt mere information om her...
Vakuumpumpeanlæg med væskeringspumpe og elektronisk styring
Ventil-tog til styring af indsugningsprocesser vha vakuumteknik
Opstilling og indstilling af farvepumpeanlæg på store trykkerier