Fødevareindustri


I fødevareindustrien er der masser af muligheder for, at enhver virksomhed til eksempel kan skabe højere effektivitet i produktionen og større gevinster i hele værdikæden ved hjælp af forskellige tiltag inden for vakuumteknologi.

Hos Dansk Pumpe Teknik har vi ved hver eneste projektering og montering af nye vakuumpumpeanlæg såvel som ved forbedringer af vakuumanlæg skabt det grundlag for vores kunder, at de har kunnet generere en større produktionseffektivitet samtidig med, at de har opnået store besparelser på forskellige omkostningsposter.

Disse resultater er generelle i fødevareindustrien, og vi ved fra flere af vores samarbejdspartnere i pumpebranchen, at de har skabt lignende resultater for deres kunder.

Når vi påtager os, at forestå forbedringer på eksisterende vakuumanlæg eller projektere og installere helt nye vakuumsystemer, så er det vores målsætning at hjælpe vores kunder i fødevareindustrien med at skabe så mange gevinster som muligt. De vakuumanlæg, som vi procesberegner, monterer og indstiller er hver især skræddersyet til virksomhedens behov og er blandt andet rettet mod et eller flere af følgende områder:

Lukket transport af emner som fx:
  • Kødprodukter, mejeriprodukter og andre fødevarer.
  • Biprodukter (især fra slagterier) til videre forarbejdning.
  • Affaldsprodukter.
Bedre hygiejne og bæredygtigt miljø via:
  • Lukkede rørsystemer til transport af emner.
  • Bedre systemer til opsamling af affald og især blod.
Reduceret energiforbrug via:
  • Korrekte indstillinger af vakuumpumper og vakuumanlæg.
  • Rengøringseffektive rørsystemer sikrer et mindre vandforbrug.
  • Varmegenvinding fra vakuumanlægget.
Dansk Pumpe Teknik kan også hjælpe din fødevarevirksomhed med at blive mere konkurrencedygtig.

Tag os med på råd når tiden er inde til at undersøge de vidtspændende muligheder og procesfordele inden for vakuumteknik.
Reduceret energiforbrug hos fødevarevirksomheder med de rette vakuumpumper
Vakuumsystemer øger effektiviteten inden for processer i fødevareindustrien
Vakuumteknik er fordelagtig i fødevareproduktion