Kloakservice


Dansk Pumpe Teknik tilbyder væskeringspumper samt service af udstyr til pumpefunktioner på mobile slamsugerbiler.

Vores væskeringspumper er typisk Samson pumper, der let opererer i alle områder og med ydelser i timen på op til 3.000 m3.

Vi leverer væskeringspumper, der kan rotere til højre og til venstre, og der er mulighed for få installeret pumperne med remtræk, direkte kardantræk eller med hydraulikmotor.

Der er for alle vores væskeringspumper tale om ATEX-godkendte pumper, der kan arbejde problemfrit i alle eksplosionsfarlige områder.

Desuden er vores væskeringspumper fuldstændig oliefrie, og deres høje funktionalitet sker udelukkende med vand som driftsmiddel.

Der er mulighed for at pumperne kan forberedes til gear og hydraulisk træk.

Vi tilbyder desuden varierende størrelser af firevejsventiler med og uden aktuator med henblik på automatisk skift mellem vakuum og tryk plus vandventiler og vakuumbegrænser.

Dansk Pumpe Teknik lægger vægt på et varigt samarbejde med dit firma, og vi har stor fokus på at hjælpe dig med at optimere effektiviteten via velfungerende udstyr og væskeringspumper til slamsugning.

Vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig og dit firma, så er du til enhver tid velkommen til at kontakte os på telefon eller mail.
Dansk Pumpe Teknik leverer højtydende væskeringspumper
Effektiv slamsuger med udstyr fra Dansk Pumpe Teknik
Vakuumvæskeringspumper til slamsugning