Om Dansk Pumpe Teknik


Dansk Pumpe Teknik er grundlagt med udspring i en stor dansk virksomhed inden for pumpebranchen og med en ide og koncept, hvor vi tilbyder vores kunder at fungere som pumpespecialiseret samarbejdspartner med henblik på at procesberegne og etablere skræddersyede pumpeløsninger, der især er funderet på vakuumteknologi.

Vi etablerer desuden avancerede farvepumpesystemer til farvedistribution i trykkerivirksomheder.

Eva Christensen og Erik Døssing er ejere af firmaet, og vi etablerede det i år 2003.

Ved opstarten af Dansk Pumpe Teknik overtog vi faciliteter, der omfattede kontorlokaler, værkstedslokaler og lager fra et VVS-firma med adressen Nørregade 12 i Vammen ved Tjele.

Det tidligere VVS-firma - Vammen Smede- og Maskinforretning - som vi dermed overtog, havde serviceret lokalområdet inden for varme, vand og sanitet, og da der var tale om en god og sund forretningsdel, valgte vi derfor at fortsætte denne aktivitet; dog begrænset til lokalområdet.

Kombinationen af pumpeteknik og vvs har medført, at vi i de senere år har udvidet vores ydelser og sortiment med svenske kvalitetsprodukter inden for effektiv boligopvarmning, som er præsenteret på dptvarme.dk.

For alle vores ydelser og produkter har vi en grundholdning om, at enhver af vores kunder skal have en merværdi i form af en tilvejebringelse af en højere kvalitet, større effektivitet og lavere omkostninger end det, der var forventet.

Derudover lægger vi vægt på, at vores produkter via vores kompetencer kan være medvirkende til at skabe et bedre og mere bæredygtigt miljø.
Dansk Pumpe Teknik leverer bedre pumper
Vi skaber merværdi for vores kunder via optimerede vakuumanlæg
DPT har fokus på højere drifteffektivitet og lavere omkostninger vha god pumpeteknik