Grafisk industri


Dansk Pumpe Teknik projekterer og monterer farvepumper og systemer til farvedistribution i trykkerivirksomheder inden for den grafiske industri.

Vores kompetencer omfatter evnen til at vurdere præcis hvilke farvepumper og hvilke farvedistributionssystemer, der giver de største fordel for vores kunder. Dertil kommer vores mangeårige erfaring med at procesberegne og indstille farvepumperne og systemet så nøjagtigt, at vores trykkerikunder blandt mange fordele opnår de store konkurrenceforbedrende parametre, der omfatter lavere omkostninger, hurtigere drift og bedre slutprodukter.

Hos Dansk Pumpe Teknik har i de senere år oplevet en grafisk industri, der er blevet presset konkurrencemæssigt af asiatiske lavpristrykkerier.

Vi kan dog også se, at de trykkerivirksomheder, som satser på høj kvalitet og bæredygtig produktion, har gode muligheder for at holde deres position på markedet, da bæredygtighed vægtes højt hos flere og flere slutkunder.

Med en tiltagende større bevågenhed omkring mindre trykfarveforbrug og farvespild i trykkerier og de miljømæssige konsekvenser samt de afledede højere krav om miljøvenlig produktion af fx tryksager, magasiner, og aviser, så er der stadig rigtig gode muligheder for at opnå konkurrencemæssige fordele for de trykkerifirmaer, der satser på veludviklet og avanceret grafisk udstyr til farvedistribution.

Dansk Pumpe Teknik har flere store som små trykkerivirksomheder blandt vores kunder, og vi er også klar til at hjælpe din trykkerivirksomhed med at blive mere konkurrencedygtige via installation vores Betz farvepumper og farvedistributionssystemer.

Hvad enten dit trykkeri har overvejelser om nyetablering eller forbedring af det eksisterende procesudstyr til produktion, så tilbyder vi at undersøge og vurdere hvilke tiltag, der som minimum skal gennemføres for at dit firma kan opnå de mange fordele, der er forbundet med brug af avanceret teknologi i trykprocessen og farvedistributionen.

Du er altid velkommen til at kontakte os pr. telefon eller mail, så du kan få mere at vide om, hvad vi præcist kan gøre for dit trykkeri.
Betz farvepumper giver store driftsfordele
Rigtig justering af farvepumperne er essentielt
DPT har specialiseret sig i indstilling af farvedistribution