Fiskeindustri


Til fiskeindustrien tilbyder vi moderne og veldimensionerede fiskepumper, der medvirker til at gøre industrifiskeriet mere effektivt.

Dansk Pumpe Teknik har i samarbejde med Samson Pumps og Gugliotta gennem mange år opbygget en indgående specialiseret viden om især fiskepumper til notfiskeri.

Vi har fokus på at kunne levere fiskepumper, der fungerer hurtigt, effektivt og hensigtsmæssigt, når fisketrawlerne pumper fisk op i fisketankene.

Med vores moderne fiskepumper med direkte indpumpning til fiskefabrikker, er der tillige mulighed for at sikre en hurtig og miljøvenlig losning af fisk.

Når vi samarbejder med dig om levering af fiskepumper til dit firma, så kan du regne med, at vi ud over fiskepumperne leverer alle øvrige dele. Vi står naturligvis også for såvel montering som den efterfølgende løbende service af hele fiskepumpeanlægget.

Foruden avancerede fiskepumper tilbyder vi også væskeringspumper og anlægskomponenter til håndtering og transport af industrifisk og fiskeaffald på fiskefabrikker, af levende fisk i havdambrug, og til fiskefoderproduktion.

Du er altid velkommen til at kontakte os for at høre mere om, hvordan vi med vores fiskepumper kan hjælpe dit firma med at skabe en stærkere position inden for fiskeindustrien.
Dansk Pumpe Teknik leverer effektive fiskepumper og anlæg
Effektiviseret fiskeri med hjælp af fiskepumpeanlæg
Losning af fisk foregår hurtigt og optimalt med driftssikre væskeringspumper