Vakuumteknologi - fordele og bedre økonomi


Vakuumteknik og dermed vakuumpumper og vakuumpumpeanlæg bruges i vidt forskellige industrier og brancher som fx mejerier, slagterier og medicinalindustrien.

Produktionsproces i et slagteri
Nedenfor beskriver vi de mange økonomiske og kvalitetsmæssige fordele ved vakuumteknik og dermed også ved etablering af vakuumpumpeanlæg. Det vil vi gøre med et tænkt eksempel omhandlende en slagterivirksomhed, hvor vi viser, hvordan værdikæden for en virksomhed fra produktion til slutbruger kan forbedres.

Vakuumteknik kan med store fordele anvendes ved såvel transport af kød og fraskårne dele som ved rengøring alle steder i produktionsområdet.

Transport af kød og lignende emner i lukkede systemer
I stedet for transportbånd, kan et vakuumpumpeanlæg bruges til transport af kødaffald og andre fraskårne dele. Fordelen er, at kødaffaldet og øvrige emner bliver transporteret i hver sine lukkede rørsystemer.

Det betyder på den ene side, at slagterimedarbejderne i meget mindre udstrækning udsættes for eventuelle smittefarer fra kød og blod.

På den anden side er der også langt mindre risiko for at kødet og andre emner bliver udsat for forurening fra medarbejderne og øvrige partikler, der er til stede i produktionslokalerne.

Vakuumpumpeanlæg giver forbedret hygiejne
Derudover er det lukkede rørsystem i vakuumpumpeanlægget væsentligt mere hygiejnisk end et transportbånd, hvor der er et utal af hjørner, sprækker, samlinger, bukninger og lignende, hvor kød, blod og bakterier sætter sig fast og er svært at rengøre.

Vakuumpumpeanlæggets lukkede transportsystem lader derimod alle emner fra slagtningen transportere fra proces til proces uden at efterlade sig affald og blodrester og bakterier på steder, hvor det er uhensigtsmæssigt i forhold til rengøringen og i forhold til smittefaren for personalet.

Væskeringspumper er energieffektive
Vakuumpumper af typen væskeringspumpe er til opgaver som ovenstående de mest energieffektive pumper. Væskeringspumper giver tillige mulighed for at styre og kontrollere processerne, så hele procesanlægget kan opnå den optimale belastning, hvor energiforbruget er lavest og hvor anlægget belastes mindst muligt.

Derudover er væskeringspumper støjsvage og er dermed medvirkende til at skabe et relativt støjfrit arbejdsmiljø.

Genvinding af varme
Alt efter sammensætningen af vakuumpumper i et vakuumpumpeanlæg vil der i givne situationer ofte være den fordelagtige mulighed, at der kan genvindes varme fra vakuumanlægget. Den genvundne varme kan bruges andre steder i virksomheden; i form af fx opvarmning af rum eller vand.

Forbedret økonomi i værdikæden ved vakuumteknik
Ovenstående er en kort overordnet beskrivelse af enkelte dele i et vakuumpumpeanlæg i en slagterivirksomhed. Alligevel er det tydeligt, at der er mulighed for mange forbedringer i virksomhedens værdikæde, når man bruger vakuumteknik til fx transport og rengøring.

Den lukkede transport af kødaffald, blod og andre emner øger hygiejnen og skaber en løbende og kontinuerlig rengøringsproces, hvor produktionsområdet konstant er væsentligt mere rent. Derved minimeres risikoen for at medarbejdere smittes af bakterier og andre urenheder fra kød og blod. Det er videre med til at reducere sygefraværet i virksomheden.

Omvendt reduceres risikoen for at medarbejderne påfører smitte og andre urenheder til de fraskårne dele, der skal bruges til videre produktion. Det øger sandsynligheden for at der bliver færre andele af denne produktion, der skal kasseres grundet udefrakommende forurening.

Det giver dermed en forbedret produktionsrate af godkendte produktioner. Hvilket længere ude i værdikæden mindsker risikoen for at sende fejlbehæftede produktioner på markedet, hvilket videre øger kundetilfredsheden.

Den løbende konstante rengøring i produktionsområdet medfører besparelser i den rengøring, der finder sted efter endt produktion.

Et vakuumpumpeanlæg er dermed medvirkende til at reducere vandforbrug til rengøring. Endvidere reducerer vakuumpumpeanlægget forureningen af spildevandet.
Masser af undersøgelser og analyser fra både de vakuumpumpeanlæg, som Dansk Pumpe Teknik har etableret og fra de vakuumanlæg, som vores kolleger i branchen har implementeret, viser med al tydelighed, at der på især vandforbruget er enorme besparelser at hente ved at gøre brug af vakuumteknik og veldimensionerede vakuumpumpeanlæg.

For selv relativt små virksomheder er der tale om årlige millionbesparelser på produktionsomkostninger.

Fleksibiliteten i vakuumpumpeanlæg
Et vakuumpumpeanlæg har udover de produktionsmæssige forbedringer, den helt klare fordel, at anlægget kan etableres uden væsentlige indgreb i virksomhedens bygningsdele.
Det har tillige den fordelagtige betydning, at vakuumpumpeanlægget til enhver tid for beskedne omkostninger kan udvides og dimensioneres til nye maskiner og maskinopstillinger.

Få mere at vide om omkostningsbesparelser
Hos Dansk Pumpe Teknik har vi den holdning, at selv en lille omkostningsbesparelse er et skridt i den rigtige retning, og med vakuumteknik og det rette vakuumpumpeanlæg er der desuden de produktionsforbedrende muligheder at tage med i betragtning.

Du er altid velkommen til at kontakte os for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at skabe og etablere en bedre produktionsproces i din virksomhed.