Vakuumteknologi og vakuumanlæg til brancher


Dansk Pumpe Teknik leverer rådgivning om vakuumteknik, vakuumpumper og vakuumpumpeanlæg til følgende brancher.

 • Slagterier - Vakuumanlæg til bl.a. løft, processer, transport af kød og slagteriaffald samt til pakning af varer.
 • Mejerier - Vakuumpumpeanlæg til produktionsprocesser, løft og pakning af varer.
 • Bryggerier - Vakuumanlæg til løftefunktioner og tapning af flasker.
 • Fødevarevirksomheder - Vakuumpumpeanlæg til pakning af varer.
 • Medicinalindustri - Vakuumsystemer til processer, transport af emner og pakkeri.
 • Plastindustri - Vakuumpumper og vakuumsystem til granulattransport og fasthold.
 • Møbelindustri og metalindustri - Vakuumanlæg til transport, løft og fasthold.
 • Elektronikbranchen - Vakuumpumpeanlæg til processer og luftevakuering.
 • Affald og renovation - Vakuumpumpe-løsninger til håndtering af flydende affald.
Som nævnt på siden "Vakuumpumpeanlæg", så er vi altid klar til at vurdere, om din virksomhed fx med fordel kan anvende et vakuumanlæg som erstatning for en mindre effektiv mekanisk produktionsproces eller som forbedring af et eksisterende utidsvarende pumpeanlæg.

Læs mere om hvordan vi har hjulpet DSA med en væsentlig mere fleksibel og omkostningslav affaldshåndtering

Det er kun fantasien, der sætter grænserne for anvendelse af vakuumteknik og vakuumsystemer.

Hos Dansk Pumpe Teknik har vi en målsætning om hele tiden at bryde grænserne ved at forestå udbredelse og etablering af vakuumpumper og vakuumanlæg til så mange produktionsfirmaer og procesvirksomheder som muligt, da vakuum generelt giver en ydelse, der i produktion og processer medfører en renere teknologi med følgende overordende fordele:

 • Klart lavere forbrug af vand, energi og råstoffer
 • Mimimering af mængden af affaldskomponenter
 • Minimering af risici ved håndtering af affaldsprodukter
 • Reducering af sundhedsfarlige kemikalier og processer
 • Højere grad af genbrug af især vand
 • Bedre arbejdsmiljø med hensyn til mindre støj og begrænset berøring med sundhedsfarlige emner.
Du er velkommen til at kontakte når som helst, så du kan få mere information om, hvordan vi kan gøre din virksomhed mere effektiv i produktionsafdelingen.

Du kan også klikke her og læse om vores vakuumpumpeanlæg