Galleri indeholdende produkterne i vakuumpumpe-løsning til DSA


Klik her og gå til beskrivelse af vakuumpumpe-løsningen

Vakuumløsningens fortank og den elektroniske styring er væsentlige elementer i løsningen til DSA.
Transporttank til affaldsvæsker plus styretavlen, der styrer og kontrollerer vakuumpumpe-processen
Her ses de 3 elementer i vakuumpumpeløsningen, som DSA primært anvender i deres daglige arbejde med affaldshåndtering. Nemlig transporttanken (fortanken), hvorpå to sæt ventiler er monteret. Det forreste ventiltog er det, der primært anvendes til indsugning af væsker. Øverst til højre ses den elektroniske styretavle, hvorfra styring og kontrol af hele vakuumsystemet foregår. Nederst til højre ses den fjernbetjening, som gør, at en enhver medarbejder kan styre systemet derfra, hvor vedkommende står.


Klargøring med henblik på tømning af affaldscontainer indeholdende affaldsvæsker.
Indleverede affaldscontainere med flydende miljøfarligt affald Affaldscontainere stilles i nærheden af transporttanken, så de ofte miljøfarlige affaldsvæsker kan suges over i tanken, hvorfra væskerne kan omfordeles til andre tanke.


Tømning af container med flydende affald.
Vakuumteknik sørger for lynhurtig opsugning af tyktflydende væske Med vakuumteknik og den rette sammensætning og udformning af pumpeløsningen, kan en affaldscontainer på fx 1000 liter tømmes fuldstændigt på 1 minut.


Det forreste sæt ventil-tog på transporttanken.
Dansk Pumpe Teknik udformer vakuumpumpeanlæg, hvor der er tænkt på alle detaljer omkring sikkerhed og funktionalitet Det er på dette ventil-tog, at slangen er fastgjort, når der suges affaldsvæsker fra containere, der i langt de fleste tilfælde indeholder miljøfarligt flydende affald. Hver ventil har en eller flere funktioner, der dels sikrer transporten, dels udgør forskellige sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af både personale og de enkelte dele i vakuumanlægget.


Vakuumanlæggets filtertank (sikkerhedstank), der sikrer mod fremmedelementer i væskeringspumpen.
Filtertanken i vakuumpumpeløsningen er en sikring mod affaldselementer i rørsystemet Filtertanken er i dette vakuumanlæg en del af det rørsystem, der transporterer luft mellem vakuumpumpen og transporttanken. Sikkerhedstanken er indplaceret i luftrørsystemet, så tankens filter kan opsamle eventuelle materielle affaldselementer, der er kommet ind i rørsystemet.


Væskeringspumpe fra Samson. Det er her, at kraften og energien i vakuumanlægget grundlæggende opstår.
Kraftig væskeringspumpe fra Samson udgør en essentiel del i vakuumpumpeløsningen, der er udviklet af Dansk Pumpe Teknik Alle dele i en vakuumpumpeløsning er selvfølgelige væsentlige. Det er dog helt essentielt, at vi vælger lige præcis den væskeringspumpe, der kan tilføre hele vakuumanlægget netop den energi, der kræves for at systemet fungerer optimalt hele vejen rundt.


Vandtanken (teknisk væskebeholder) sørger for, at væskeringspumpen fungerer.
Vandtanken i vakuumsystemet sikrer, at vakuumpumpen yder en fuldstændig funktionalitet Vakuumpumpen er en væskeringspumpe, og den er sluttet til en vandtank, der har til formål at sikre, at vandet køler, smører og holder væskeringspumpen tæt.
Vandtanken udvikler en del varme, som med enkle tiltag vil kunne anvendes som varmetilskud i et varmeanlæg.


Vakuumpumpeanlægget sikrer systematik i arbejdet med affaldshåndtering.
Dansk Pumpe Teknik tilvejebringer effektivitet og fleksibilitet med smarte løsninger inden for vakuumteknik og pumpeteknik Den tidligere lange og omstændelige planlægning af arbejdet med at tømme affaldscontainere og påfylde de relevante tanke er elimineret, hvilket sikrer en meget større fleksibilitet i arbjdet og overfor kunderne, som DSA derved kan servicere optimalt.